Stockholms stadmuseum

T: 0709-41 59 41 | E: info@cristina.se

s_affisch

Jag har gjort ett flertal affischer åt Stockholms stadsmuseum. Oftast gjorde jag även vernissagekort och annons i anslutning till affischerna.