Barnombudsmannen

T: 0709-41 59 41 | E: info@cristina.se

bo_mi2

Tre illustrationer till Barnombudsmannen årsrapport. Temat för i år är barn på flykt och tar bland annat upp olika svårighet som barn möter som flyktingar i Sverige.