Blick

T: 0709-41 59 41 | E: info@cristina.se

blick1

Layout av årets jubilumsnummer av Stockholms stamdsmuseums årsbok Blick. Bokens syfte är att spegla verksamheten och visa museets samlingar. Årets Blick hade extra fokus på själva museihusets bakgrund och Stockholms historia. Numret var dessutom extra tjockt, 140 sidor mot de 96 sidor som det brukar vara.