Förskoleserien

T: 0709-41 59 41 | E: info@cristina.se

forskole_s

Grafisk form till pedagogiska böcker riktade mot förskolan.
Jag gjorde även några illustrationer.