Förståelse inom vården

T: 0709-41 59 41 | E: info@cristina.se

vb_dem1

Illustrationer till Marie Ejds artikel om bemötande av människor med demens. Att med kunskap kunna se förbi sjukdomen och se människan.