Hur gör prinsessor?

T: 0709-41 59 41 | E: info@cristina.se

prinsess_s

Grafisk form av boken Hur gör prinsessor – Genusarbete och normkritiskt tänkande i förskolan. Boken tar avstamp i Per Gustavssons illustrationer. Författare är Magdalena Hulth och Hedda Schönbäck.