Barnombudsmannen

T: 0709-41 59 41 | E: info@cristina.se

bo_2

Illustrationerna skildrar ett autentiskt fall och används till ett bildspel som riktar sig mot tjänstemän inom exempelvis socialtjänsten och kronofogdemyndigheterna.