Läsloket

T: 0709-41 59 41 | E: info@cristina.se

lasloket

Grafisk form av serien Läsloket som består av tolv arbetsböcker för elever som undervisas i svenska som andraspråk. I uppdraget ingick även att ta fram bakgrunder till omslagen och två illustrationer på seriens lok.