Millennium

T: 0709-41 59 41 | E: info@cristina.se

mil1

Sedan sommaren 2008 gör Stadsmuseet stadsvandringar i Lisbeth Salanders fotspår. För att möta det stora tryck som uppstod togs det fram en karta där man kan gå vandringen på egen hand. Kartan säljs i museets shop och Sverigehuset. Jag gjorde även en logga, brevpapper och annonser.