Myndigheten för tillgängliga medel

T: 0709-41 59 41 | E: info@cristina.se

mangsprak

Forskning visar att ett utvecklat modersmål gynnar förmågan att lära sig nya språk. Myndigheten för tillgängliga medel satsar nu extra mycket på talböcker på andra språk än svenska.
Tidningen Läsliv vänder sin till personal på skolor, bibliotek, organisationer och privatpersoner.